Защо е нужно да продължим

"Доставката на храни непрекъснато се променя и развива, като на пазара се въвеждат нови продукти и формули, а други продукти излизат от фокуса на вниманието. Освен това суровите селскостопански продукти също непрекъснато се променят. В допълнение, сегашното мислене за ролята на диетата, здравето и уелнеса преминава отвъд фокуса върху отделни хранителни вещества, за да обхване храни, групи храни и диетични модели." Преведохме този текст от сайта на Американската агенция по храните. След 2021 година агенцията направи някои нововъведения. Тя продължава да поддържа настоящите данни, но няма да прави нови изследвания и ще замрази стойностите им до 2018 година.

Най-значимото е, че въведе нова група - Foundation Foods, която включва стойности, получени от анализи за храни, като вече включва и обширни основни метаданни. Тези метаданни включват броя на пробите, мястото на вземане на проби, датата на събиране, селскостопанска информация като генотип и производствени практики.  Преди 4 години базата Foundation Foods започна със 78 елемента, днес се наблюдават 287 храни. Изследва се конкретна храна от конкретно място, в конкретно време, отгледана по определена технология. 
Освен желанието ни да представим американския опит, ни се иска да направим изследване и на българските продукти - например наистина ли лука от Реселец е най-добрия, боба от Смилян по-вкусен ли е и различава ли се по състав от другите представители на бобови?

Друга интересна нова група храни са Experimental Foods - тук се представят данни за храни, произведени, придобити или изследвани при уникални условия, постигнати чрез  алтернативни системи за управление, експериментални генотипове или изследователски/аналитични протоколи. Храните в този тип данни може да не са достъпни в търговската мрежа или данните може да разширят информацията за конкретната храна. Тези данни може да са интересни за изследователи, а също и за любители на новостите в храненето. Привличане на специалисти за дискусии и обсъждания на храните от тази категория е едно от желанията ни за следващата версия на нашия продукт.

Базата данни с най-актуалните промени от последните  години, смятаме да я използваме за създаване на нов софтуер за локално приложение, което производителите на храни, ресторанти, детски кухни и други  да използват в своята ежедневна работа.

Търсим съмишленици, национални проекти и други начини чрез нашата енергия и желание да ви дадем информация да стигне до вас!

© Copyright 2024 Eniak Software - All Rights Reserved