CD кулинарна книга със Здравословен калкулатор

Идеята за кулинарна книга на CD със здравословен калкулатор възникна поради любопитство към новите процеси, желание за експеримент и тестване на процеси, желание за обединение на креативност, нови технологии и тяхната приложимост в полза на човека.
Харесвах идеята хората да знаят какви нутритиенти имат в храната си. Колко са им нужни, какви са препоръките за дневен прием, как е изследвано…
Рецептите бяха допълнение, за да се получи по-комплексен продукт. И не си представях само замяна на хартията с електронна форма. Исках повече функции - търсене по продукти, време за готвене, преизчисляване на порциите.
Исках да имам цел, да видя как се проектира и създава продукт, как го посреща пазара, как се разпространява, радости, трудности.

Таня Миткова,
Ръководител проект на CD кулинарна книга със здравословен калкулаторCD cooking Book
Началото 2002 година

Вече повече от 20 години продуктът е на пазара. Нашият здравословен калкулатор се ползва от малки и средни производители на храна. За това време възникнаха промени в компютърнте технологиите, както и някои особености при структурирането на базата данни. 

Проект

Научете повече как бе извършено прооектирането, разработването, тестването и пускането в търговската мрежа, както и последващия анализ за представянето на продукта.

Проектът CD Cooking book

© Copyright 2024 Eniak Software - All Rights Reserved