Сайт Калории

Още по време на търговската фаза на първия ни продукт, решихме, че е най-добре следващата версия на проекта да е под формата на интернет приложение. Харесваше ни възможността да въведем повече параметри от хранителните стойности, добавихме допълнителни категории - продукти от българския пазар и локални рецепти. През годините се оформи идеята да разширим предоставянето на данни, като включим всички основни групи витамини, минерали, мазнини, за да могат потребителите да имат пълна информация за съдържанието на храната. 

Имахме желание да поддържаме сътрудничество с държавни и научни институти, с производители от българския пазар,  да поддържаме и представяме информация на всички. 

През 2010 г. създадохме сайта https://calories.bg/ 
 

Посетете сайта calories.bg

Посетете сайта https://calories.bg/

© Copyright 2024 Eniak Software - All Rights Reserved